Tuần lễ toàn dân đi đo huyết áp - Tháng 5/2019

Để hưởng ứng ngày Tăng huyết áp Thế giới năm nay, tuần lễ THA tháng 5/2019 được diễn ra với các hoạt động nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân về bệnh tim mạch và tăng huyết áp cũng như khuyến cáo cách phòng tránh bệnh tim mạch với chủ đề “Hãy biết số đo huyết áp như biết số tuổi của bạn”

Video Đào tạo trực tuyến năm 2019

Video Đào tạo trực tuyến năm 2018