Hướng dẫn về cận lâm sàng cơ bản để quản lý bệnh nhân tăng huyết áp ở tuyến cơ sở (bệnh viện/TTYT Quận huyện)

12/28/2018  00:00

Những xét nghiệm cơ bản cần thực hiện để phân tầng nguy cơ và theo dõi điều trị bệnh nhân Tăng huyết áp:

1. Hemoglobin.

2. Đường máu khi đói và HbA1c.

3. Bộ lipid máu: Cholesterol toàn phần, LDL- Cholesterol, HDL- Cholesterol, Triglycerid.

4. Acid Uric máu.

5. Creatinin máu, mức lọc cầu thận ước đoán (eGFR).

6. Chức năng gan: GOT và GPT.

7. Điện giải đồ máu: Natri máu, Kali máu và Clo máu.

8. Tổng phân tích nước tiểu: Protein niệu và hồng cầu niệu.

9. Điện tâm đồ 12 chuyển đạo.

10. XQ tim phổi thẳng

* Siêu âm tim nếu cơ sở y tế có thể tiến hành.

Thời điểm tiến hành kiểm tra xét nghiệm:

1. Trong vòng 3 tháng đầu tiên từ khi bắt đầu quản lý bệnh nhân.

2. Kiểm tra định kỳ mỗi 06 tháng/lần nếu bệnh nhân không có tổn thương cơ quan đích.