Đào tạo

Tài liệu tập huấn lớp "Hướng dẫn triển khai dự án phòng chống bệnh tim mạch giai đoạn 2016-2020; Tiếp cận chẩn đoán và điều trị Tăng huyết áp" ngày

04/07/2018 16:45

Các tài liệu tập huấn của Dự án trong lớp "Hướng dẫn triển khai dự án phòng chống bệnh tim mạch giai đoạn 2016-2020; Tiếp cận chẩn đoán và điều trị Tăng huyết áp" ngày 21-22/07/2018 tại TP Hồ Chí Minh

Kính mời Quý vị tải 02 file chứa các tài liệu dành cho lớp tập huấn tại TP Hồ Chí Minh ngày 21-22/7/2018 tại đây:

- Tải về file 1

- Tải về file 2

Xin cảm ơn.

Xem theo ngày

Quay lại | Tiếp tục

Video
Thăm dò ý kiến
Trong một năm vừa qua, bạn có được đo huyết áp lần nào không?

Không

Không rõ