Cách đo huyết áp đúng và đánh giá biến thiên huyết áp để chẩn đoán tăng huyết áp.

 

Video Đào tạo trực tuyến năm 2019

Video Đào tạo trực tuyến năm 2018