Siêu âm tim ở bệnh nhân tăng huyết áp

 

Video Đào tạo trực tuyến năm 2019

Video Đào tạo trực tuyến năm 2018