Kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường ở tuyến cơ sở

 

Video Đào tạo trực tuyến năm 2019

Video Đào tạo trực tuyến năm 2018