Xử trí biến chứng chảy máu liên quan đến thuốc chống đông và chống ngưng tập tiểu cầu

Video Đào tạo trực tuyến năm 2019

Video Đào tạo trực tuyến năm 2018