Hướng dẫn cấp phát thuốc và hẹn ngày tái khám cho bệnh nhân tăng huyết áp tại tuyến cơ sở

12/28/2018  00:00

* THA độ 1, nguy cơ thấp:

       + Tư vấn thay đổi lối sống và khám lại định kỳ hàng tháng, trong vòng 3-6 tháng để đánh giá tình trạng huyết áp.

       + Nếu huyết áp không kiểm soát được, điều trị thuốc và tái khám định kỳ hàng tháng.

       + Nếu trình trạng huyết áp ổn định, có thể tái khám định kỳ 03 tháng/lần.

* THA từ độ 1, nguy cơ từ trung bình trở lên: Thời gian tái khám phụ thuộc vào mức độ THA

       + THA độ 1: Tái khám định kỳ hàng tháng.

 Nếu trình trạng huyết áp ổn định, có thể tái khám định kỳ 03 tháng/lần.

       + THA độ 2: Tái khám định kỳ 02 tuần/lần.

Nếu trình trạng huyết áp ổn định, có thể tái khám định kỳ hàng tháng.

       + THA độ 3: Tái khám định kỳ 01 tuần/lần.

Nếu trình trạng huyết áp ổn định, có thể tái khám định kỳ 02 tuần/lần. Sau đó, duy trì tái khám hàng tháng.

* Khi bệnh nhân có các triệu chứng bất thường, hướng dẫn bệnh nhân khám cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất và liên lạc với cơ sở y tế nơi quản lý THA để ghi nhận biến chứng.

* Khi bệnh nhân có các tác dụng phụ của thuốc, tái khám sớm hơn so với lịch hẹn để điều chỉnh thuốc cho bệnh nhân.