Quy trình chẩn đoán tăng huyết áp

12/28/2018  00:00

Chẩn đoán Tăng huyết áp phải dựa vào ít nhất 02 lần thăm khám đo huyết áp (mỗi lần đo ít nhất 02 lượt), trừ khi huyết áp lần đầu ở mức tăng huyết áp rõ rệt (THA độ 3), hoặc có bằng chứng tổn thương cơ quan đích.

Đo huyết áp tại nhà hoặc đo huyết áp lưu động 24 giờ có thể được thay thế cho các lượt khám sau.

Đo huyết áp tại nhà hoặc đo huyết áp lưu động 24 giờ còn giúp phát hiện Tăng huyết áp áo choàng trắng hoặc Tăng huyết áp ẩn.

Sơ đồ Chẩn đoán Tăng huyết áp theo Khuyến cáo Chẩn đoán và Điều trị Tăng huyết áp ở người lớn VNHA/VSH 2018.