Hướng dẫn về cơ sở khám và quản lý tăng huyết áp

12/28/2018  00:00

Tình huống

Nơi điều trị

THA độ 1 và độ 2 nguy cơ thấp, trung bình

Điều trị ở TYT xã

THA độ 3 (HA³180 / 120 mmHg)

- Xử trí THA cấp cứu.

- Khi ổn định, chuyển BN lên tuyến huyện hoặc tuyến cao hơn

THA nguy cơ cao, rất cao

Điều trị tại tuyến huyện hoặc tuyến cao hơn

BN điều trị tại Bệnh viện huyện ổn định

Xem xét chuyển về điều trị ở tuyến xã

Trường hợp THA ở phụ nữ có thai: chuyển bệnh viện tuyến tỉnh hoặc tuyến cao hơn