Một ví dụ về phác đồ điều trị thuốc tăng huyết áp ở trạm y tế xã

12/28/2018  00:00

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ THUỐC TĂNG HUYẾT ÁP

Ở TRẠM Y TẾ XÃ GIAO PHONG VÀ BỆNH VIỆN HUYỆN GIAO THUỶ

* THA độ 1, nguy cơ thấp: điều trị thuốc sau khi thay đổi lối sống 3-6 tháng mà không kiểm soát được HA

* THA từ độ 1, nguy cơ từ trung bình trở lên: điều trị thuốc ngay

 

Khởi trị

Người <= 60 tuổi

Thuốc Ức chế men chuyển/chẹn thụ thể AT1

(Enalapril 5 mg x 01 viên/ngày)

Người >60 tuổi

Thuốc chẹn kênh canxi tác dụng kéo dài

(Cardilopin 5 mg x 01 viên/ngày)

hoặc

(Nifedipin 20 Retard-20mg x 1/2 viên/ngày)

Người ³18 tuổi

Khởi trị bằng viên thuốc phối hợp với liều bằng nửa liều khởi trị:

(Lorista H (Losartan + hydroclorothiazid 50mg+12.5mg ) x 1/2 viên/ngày)

HOẶC

(Enalapril 5 mg x 1/2 viên/ngày + Cardilopin 5 mg x 1/2 viên/ngày)

Sau 01 tháng

Nếu đạt HAMT (HA<140/90 mmHg), tiếp tục duy trì phác đồ hiện dùng.

Nếu không đạt HAMT (HA³140/90 mmHg), điều chỉnh thuốc  theo các phương án sau

 

Hiện điều trị

Điều chỉnh thuốc

1

Thuốc Ức chế men chuyển/chẹn thụ thể AT1

(Enalapril 5 mg x 01 viên/ngày)  

Thêm thuốc chẹn kênh canxi tác dụng kéo dài

 (Cardilopin 5 mg x 01 viên/ngày)

hoặc

(Nifedipin Retard-20mg x 1/2 viên/ngày)

2

Thuốc Ức chế men chuyển/chẹn thụ thể AT1

(Enalapril 5 mg x 01 viên/ngày)

Thêm thuốc lợi tiểu =1 viên phối hợp

(Ebitac 10/25mg x 1/2 viên/ngày)

 

 

3

Thuốc chẹn kênh canxi tác dụng kéo dài

 (Cardilopin 5 mg x 01 viên/ngày)

hoặc

(Nifedipin Retard-20mg x 1/2 viên/ngày)

Thêm thuốc Ức chế men chuyển

(Enalapril 5 mg x 01 viên/ngày)

4

Viên phối hợp liều thấp

(Lorista H x 1/2 viên/ngày)

 

Tăng liều thuốc

(Lorista H x 01 viên/ngày)

 

Sau 02 tháng

Nếu không đạt HAMT (HA³140/90 mmHg) => chuyển bệnh nhân lên tuyến cao hơn.

         

Nếu bệnh nhân đạt HAMT nhưng có tác dụng phụ của thuốc THA=> thay thế sang nhóm thuốc khác.

Ví dụ: BN phù chân nhiều khi đang điều trị Cardilopin, có thể thay thế bằng Enalapril.

DANH MỤC THUỐC HẠ HUYẾT ÁP HIỆN CÓ TẠI KHOA DƯỢC
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIAO THỦY
         
STT Tên Thuốc Tên hoạt chất Hàm lượng  Đơn vị tính
1 Cardilopin Amlodipin 5mg viên
2 Enalapril 5mg Enalapril 5mg viên
3 Ebitac 25 Enalapril+Hydrochlorothiazid 10mg+25mg viên
4 Fascapin-10 Nifedipin 10mg viên
5 Adalat 10mg Nifedipin 10mg viên
6 Coryol 12.5mg Carvedilol 12,5mg viên
7 Coryol 6.25mg Carvedilol 6,25mg viên
8 Lorista H Losartan + hydroclorothiazid 50+12,5mg viên
9 Nicardipine Aguettant 10mg/10ml Nicardipine 10mg/10ml ống
10 Nifedipin 20 Retard-20mg Nifedipin 20mg viên