Kiểm soát huyết áp ở người có bệnh mạch vành ở tuyến cơ sở

Chú ý: Quý vị nhớ chuyển độ phân giải sang 720 hoặc 1080 để nghe và xem video được tốt hơn (Bấm Play video -> Chọn Setting (hình bánh răng ở góc dưới bên phải video) -> Chọn Quality --> Chọn độ phân giải).

 

Video Đào tạo trực tuyến năm 2019

Video Đào tạo trực tuyến năm 2018