Giá trị holter huyết áp 24 giờ trong chẩn đoán và điều trị bệnh tăng huyết áp

Chú ý: Quý vị nhớ chuyển độ phân giải sang 720 hoặc 1080 để nghe và xem video được tốt hơn (Bấm Play video -> Chọn Setting (hình bánh răng ở góc dưới bên phải video) -> Chọn Quality --> Chọn độ phân giải).

Video Đào tạo trực tuyến năm 2019

Video Đào tạo trực tuyến năm 2018