Tài liệu tập huấn lớp “Hướng dẫn triển khai dự án phòng chống bệnh tim mạch giai đoạn 2016-2020; Tiếp cận chẩn đoán và điều trị Tăng huyết áp“ ngày

12/28/2018  00:00

Các tài liệu tập huấn của Dự án trong lớp "Hướng dẫn triển khai dự án phòng chống bệnh tim mạch giai đoạn 2016-2020; Tiếp cận chẩn đoán và điều trị Tăng huyết áp" ngày 21-22/07/2018 tại TP Hồ Chí Minh

Kính mời Quý vị tải 02 file chứa các tài liệu dành cho lớp tập huấn tại TP Hồ Chí Minh ngày 21-22/7/2018 tại đây:

- Tải về file 1

- Tải về file 2

Xin cảm ơn.